over ons /

Wie zij we en hoe gaan we te werk?

 
In de afgelopen 22 jaar heb ik in mijn werkzaamheid als zelfstandig Administratie- en Belastingdeskundige (NOAB) vaak te maken gehad met afwikkelingen van nalatenschappen en advisering daaromtrent. Van aangiften en adviezen inzake erf- en schenkbelasting tot complete afwikkelingen. Met name als het gaat om een nalatenschap waartoe een onderneming of vennootschap behoort komt mijn expertise op dit gebied goed van pas en is het inschakelen van derden (fiscalist, accountant) niet noodzakelijk.

Om dit vakgebied waar allerlei juridische, fiscale, financiële en emotionele aspecten bij elkaar komen goed te beheersen ben ik als RegisterExecuteur gekwalificeerd, zodat ik u een deskundige en transparante afwikkeling kan garanderen.

Het Register biedt permanente educatie aan leden en monitort afwikkelingdossiers. Bij onverhoopte verhindering van een RegisterExecuteur kan een vervanger worden ingeschakeld. Zo blijft een voortvarende afwikkeling van de nalatenschap gewaarborgd.
 
Een RegisterExecuteur vervangt uiteraard niet de notaris die notariële akten opstelt, maar richt zich op die zaken die nodig zijn om tot een afwikkeling van een nalatenschap te komen. Het reeds aanwezige testament of - bij het ontbreken daarvan -  de wettelijke verdeling worden daarbij uitgevoerd zoals het op moment van overlijden al bepaald was. De werkzaamheden van een RegisterExecuteur bestaan veelal uit het opstellen van een boedelbeschrijving, het vereffenen en opheffen van bankrekeningen, het verkopen van onroerende zaken en andere goederen, het innen van vorderingen, het betalen van schulden, het liquideren of overdragen van een onderneming of vennootschap, het indienen van belastingaangiften (waaronder de erfbelasting), het vaststellen van legitieme porties, het optimaliseren van een opvullegaat, het opstellen van een rekening van verantwoording, het verdelen en vereffenen van de nalatenschap.

Wenst u een gratis kennismakingsgesprek? Neem dan contact op.
 

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met RegisterExecuteur van Kan.