afwikkeling /

Voorkom ruzie en bespaar kosten!

afwikkeling

Ontzorgen

Na het overlijden van een dierbare moet er, naast het verwerken van de emoties, veel geregeld worden voor het afwikkelen van de nalatenschap.

De RegisterExecuteur is een deskundige op het gebied van het afwikkelen van nalatenschappen. Door het inschakelen van de RegisterExecuteur worden de juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken die hierbij komen kijken voor u geregeld.

De RegisterExecuteur zorgt voor de afwikkeling van de nalatenschap van het begin tot het einde. Zo maakt de RegisterExecuteur zo spoedig mogelijk een inventarisatie van de nalatenschap. Verder worden bijvoorbeeld instanties geïnformeerd, vorderingen en verzekeringsuitkeringen geïnd en belastingaangiften opgemaakt.

De RegisterExecuteur zorgt voor een duidelijke, transparante en voorspoedige afwikkeling van de nalatenschap door gebruik te maken van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier.

 

voorkomen conflicten

Helaas leidt een afwikkeling van een nalatenschap vaak tot conflicten tussen de erfgenamen.

De RegisterExecuteur kan helpen deze conflicten te voorkomen doordat hij onpartijdig en onafhankelijk is. De RegisterExecuteur zorgt voor een open en duidelijke afwikkeling.

Alle erfgenamen blijven op de hoogte van de gang van zaken doordat de RegisterExecuteur gebruik maakt van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. Elke erfgenaam heeft op deze manier doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap.

 

kosten besparen

Het inschakelen van de RegisterExecuteur kan leiden tot kostenbesparingen.

De RegisterExecuteur zorgt voor de meest optimale financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door te zorgen voor teruggave van inkomstenbelasting of het terugvorderen van te veel betaalde premies.

De RegisterExecuteur kan ook de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting verzorgen. Hij is zeer ervaren in het doen van deze aangiften. Erfgenamen voor wie de RegisterExecuteur de aangifte doet, betalen vaak minder erfbelasting door zijn kennis van aftrekposten.

Verder is de RegisterExecuteur open en duidelijk over zijn tarieven.

De RegisterExecuteur heeft een netwerk van deskundige en betrouwbare notarissen, makelaars, taxateurs e.d.

 

digitaal nalatenschapsdossier

De RegisterExecuteur maakt bij het afwikkelen van de nalatenschap gebruik van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier.

In dit nalatenschapsdossier worden alle informatie en documenten met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd. Via uw persoonlijke inloggegevens heeft u doorlopend inzage in dit dossier, zodat u de afwikkeling van de nalatenschap kunt volgen.

Ook de communicatie van de RegisterExecuteur met alle betrokkenen vindt plaats via dit nalatenschapsdossier.

 

Één contactpersoon

De RegisterExecuteur is uw vertrouwenspersoon die de voorbereiding en afwikkeling van de nalatenschap op een duidelijke, transparante en voorspoedige manier verzorgt.

De RegisterExecuteur is het aanspreekpunt voor de erfgenamen en gaat daarbij onpartijdig en onafhankelijk te werk.

De RegisterExecuteur is goed bereikbaar. Uw e-mailberichten worden zo spoedig mogelijk beantwoord. Mocht de RegisterExecuteur onverhoopt langdurig afwezig zijn dan zal het dossier worden behandeld door het hoofdkantoor of 1 van 60 overige RegisterExecuteur.

 

tarief

De afwikkeling van een nalatenschap brengt kosten met zich mee. De RegisterExecuteur is open en duidelijk over zijn tarieven.

De RegisterExecuteur informeert u bij het eerste adviesgesprek over de kosten van zijn dienstverlening.

Bijkomende kosten van derden, zoals bijvoorbeeld een accountant, notaris of makelaar, worden separaat in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen.  Voordat deze derden werkzaamheden verrichten, ontvangt u van de RegisterExecuteur een opgave van hun kosten.
 

Het volgende pakket van diensten valt onder de standaard dienstverlening:

  • Inventarisatie nalatenschap
  • Administratieve werkzaamheden, zoals het informeren van instanties
  • Financiële werkzaamheden, zoals het innen van vorderingen en verzekeringsuitkeringen, het betalen van schulden
  • Fiscale werkzaamheden, zoals het opmaken van de slotaangifte inkomsten- en erfbelasting
  • Opmaken boedelverslag en finale verdeling
  • Uitbetaling van de erfdelen


Bijkomende diensten:

  • verdeling inboedel
  • verkoop van de eigen woning
  • bemiddeling bij conflicten

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met RegisterExecuteur van Kan.