voor u /

Wat kunnen wij voor u betekenen?

registratie

Uw nalatenschap nu al voorbereiden?
RegisterExecuteur van Kan
 helpt en adviseert u graag op deskundige wijze met de juridische, fiscale en zakelijke voorbereidingen van uw nalatenschap.

Juridische kant
De RegisterExecuteur legt u graag uit op welke wijze het wettelijk erfrecht het voor u heeft geregeld. Heeft u eerder een testament gemaakt dan kijkt de RegisterExecuteur of uw testament nog up-to-date is en past bij uw huidige omstandigheden.
Mocht aanpassing nodig zijn dan helpt de RegisterExecuteur u graag met de juridische uitwerking van uw wensen.

Erfbelasting
De RegisterExecuteur kan voor u uitrekenen hoeveel erfbelasting uw erfgenamen moeten betalen over hetgeen zij van u erven. De RegisterExecuteur kan u adviseren op welke wijze besparing van erfbelasting mogelijk is.
Soms kan het fiscaal verstandig zijn al eerder uw vermogen (deels) te schenken. De RegisterExecuteur kan u hierover nader informeren.

De afwikkeling van uw nalatenschap
Wie regelt uw zaken na overlijden?
Indien u er zeker van wilt zijn dat uw uitvaart en uw nalatenschap worden afgewikkeld op de wijze zoals u dat wenst kunt u iemand tot executeur benoemen. De RegisterExecuteur kan u hierbij ook van dienst zijn.
Heeft u geen executeur benoemd dan moeten alle erfgenamen tezamen uw uitvaart en uw nalatenschap afwikkelen. De RegisterExecuteur kan de erfgenamen hierbij bijstaan of deze werkzaamheden van hen overnemen.
 
Digitaal Nalatenschapsdossier
Zijn uw wensen en belangrijke documenten terug te vinden na uw overlijden?
Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden maakt de RegisterExecuteur gebruik van het unieke en persoonlijke Digitale Nalatenschapsdossier. In dit Nalatenschapsdossier worden alle documenten en informatie met betrekking tot uw toekomstige nalatenschap vastgelegd. Alles is op één plek terug te vinden.

Door middel van uw eigen inlogcode heeft u doorlopend (24/7) inzage in uw Nalatenschapsdossier. In overleg met uw RegisterExecuteur kunt u ervoor zorgen dat uw gegevens up-to-date blijven.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met RegisterExecuteur van Kan.